Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/aqua-slim.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Porównanie fondaparynuksu z eksaparyną w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po zabiegu chirurgicznym w kierunku złamania kości czesc 4 – Klinika endometrium
Skip to content

Porównanie fondaparynuksu z eksaparyną w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po zabiegu chirurgicznym w kierunku złamania kości czesc 4

2 lata ago

474 words

Komitet zaprojektował badanie, zinterpretował dane i napisał artykuł. Końcowa analiza statystyczna została przeprowadzona przez sponsora. Centralny komitet orzekający i komitet monitorujący dane działały niezależnie od sponsora. Jedną z zaplanowanych tymczasowych analiz przeprowadzono, gdy połowa populacji pacjentów została zapisana, w celu ponownej oceny wielkości próby, ponieważ wskaźnik żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów poddawanych zabiegowi chirurgii złamania biodra był niepewny. Symulacje wykazały, że zdefiniowana procedura nie spowodowała zawyżenia błędu typu I. Nie stwierdzono żadnych zmian w wielkości próby, a badanie kontynuowano zgodnie z planem. Wyniki
Badana populacja
Tabela 1. Tabela 1. Pacjenci włączeni w analizy i przyczyny wykluczenia. Od listopada 1998 r. Do października 1999 r. 1711 pacjentów zapisało się do 99 ośrodków w 21 krajach (wymienionych w dodatku). Trzydziestu ośmiu pacjentów nie otrzymało badanego leku (tabela 1). Dwóch pacjentów nie poddano odpowiedniej operacji, a pierwotna skuteczność nie została oceniona w 11 dniu u 421 pacjentów. Tak więc 1250 pacjentów (73,1%) zostało włączonych do podstawowej analizy skuteczności, co stanowi odsetek zgodny z innymi dużymi, wieloośrodkowymi badaniami, które wykorzystywały flebografię po operacji ortopedycznej. 29-31 Charakterystyka pacjentów wyłączonych z pierwotnej analizy skuteczności nie różniła się pacjentów włączonych do analizy (dane niepokazane).
Tabela 2. Tabela 2. Podstawowa charakterystyka pacjentów. Tabela 3. Tabela 3. Terapie otrzymane podczas okresu badania przez pacjentów ocenione dla pierwotnego wyniku skuteczności. Charakterystyka linii podstawowej nie różniła się istotnie między dwiema grupami pacjentów włączonymi do analizy bezpieczeństwa (tabela 2) lub pierwotną skutecznością (dane nie przedstawione). Łącznie 551 i 569 pacjentów przeszło operację w ciągu 24 godzin po przyjęciu odpowiednio w grupach fondaparynuksu i enoksaparyny. Spośród 626 pacjentów w grupie fondaparynuksu włączonych do pierwotnej analizy skuteczności, fondaparynuks otrzymywał przed operacją 68 (10,9 procent), ponieważ operacja była opóźniona do 24 do 48 godzin po przyjęciu; enoksaparynę podawano pooperacyjnie, a nie przedoperacyjnie, 464 z 624 pacjentów przypisanych do tego leku (74,4%) z powodu bardzo wczesnej operacji po przyjęciu lub planowym znieczuleniu miejscowym. Mediana czasu między operacją a oceną skuteczności podstawowej wynosiła osiem dni w obu grupach; większość pacjentów oceniono zgodnie z planem między 5 a 11 dniem. Te dwie grupy nie różniły się istotnie pod względem ostatniego dnia aktywnego leczenia lub stosowania równoczesnych terapii do dnia 11 (Tabela 3).
Ogółem 829 pacjentów leczonych fondaparynuksem i 840 pacjentów leczonych enoksaparyną powróciło na wizytę kontrolną w 49. Czas obserwacji był podobny w obu grupach. Podczas obserwacji pacjentów, którzy nie otrzymali leczenia z powodu ostrego zdarzenia zakrzepowo-zatorowego, 58,5 procent pacjentów leczonych fondaparynuksem i 55,8 procent pacjentów leczonych enoksaparyną otrzymywało przedłużoną profilaktykę przeciwzakrzepową, głównie z preparatem heparyny lub antagonisty witaminy K, po studiować leczenie.
Częstość występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Tabela 4
[podobne: porencefalia mózgu, homilopatia, żyj chwilą po angielsku ]
[hasła pokrewne: niedokończony interes cda, dyrektywa transgraniczna, odma podskorna ]

0 thoughts on “Porównanie fondaparynuksu z eksaparyną w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po zabiegu chirurgicznym w kierunku złamania kości czesc 4”