Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/aqua-slim.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Przejściowy przewóz jelit po spożyciu opornego na antybiotyki Enterococcus faecium z kurczaka i wieprzowiny ad 5 – Klinika endometrium
Skip to content

Przejściowy przewóz jelit po spożyciu opornego na antybiotyki Enterococcus faecium z kurczaka i wieprzowiny ad 5

2 lata ago

531 words

Próbki zawierające strawiony DNA naniesiono na 1% żelu agarozowym i poddano elektroforezie przy 200 V z falą uderzeniową 760, początkowym czasem przełączania 5 sekund, końcowym czasem przełączania 35 sekund i czasem działania około 30 sekund. godziny. Żele wybarwiono bromkiem etydyny, a prążki DNA zidentyfikowano przy użyciu światła ultrafioletowego. Wyniki
Figura 1. Figura 1. Wydalanie z kałem mieszaniny dwóch opornych na glikopeptyd szczepów Enterococcus faecium po połknięciu przez sześciu osobników. Każda krzywa pokazuje wyniki dla jednego podmiotu. CFU oznacza jednostki tworzące kolonie. Wyniki z próbek kału uzyskanych w ciągu 48 godzin przed posiłkiem badanym są wykreślane jako dzień -1. Wyniki z próbek kału otrzymanych w czasie krótszym niż 24 godziny po posiłku badawczym wykreślono jako dzień 0. Stałe kwadraty z otwartymi środkami reprezentują superpozycję wszystkich sześciu próbek.
Figura 2. Figura 2. Wydalanie z kałem opornego na streptograminę szczepu Enterococcus faecium po połknięciu przez sześciu osobników. Każda krzywa pokazuje wyniki dla jednego podmiotu. CFU oznacza jednostki tworzące kolonie. Wyniki z próbek kału uzyskanych w ciągu 48 godzin przed posiłkiem badanym są wykreślane jako dzień -1. Wyniki z próbek kału otrzymanych w czasie krótszym niż 24 godziny po posiłku badawczym wykreślono jako dzień 0. Stałe kwadraty z otwartymi środkami reprezentują superpozycję wszystkich sześciu próbek.
Zmiany w czasie w stężeniach opornych na glikopeptydy enterokoków opornych na glikopeptydy i opornych na streptograminę enterokoków w próbkach kału od osobników pokazano odpowiednio na Figurach i 2. Próbki kału uzyskane przed spożyciem zawiesin bakterii otrzymano w ciągu 48 godzin przed posiłkiem badanym i wykreślono jako dzień -1. Niektórzy pacjenci najpierw wypróżniali się w mniej niż 24 godziny po posiłku. Wyniki z tych próbek kału wykreślono jako dzień 0. Żaden z badanych nie wykazywał żadnych wykrywalnych działań niepożądanych w badaniu.
Jeden osobnik z grupy 2 (któremu podano szczep oporny na streptograminę) nie pobrał próbki kału, ale nie miał opornych na streptograminę szczepów enterokoków izolowanych w następnych dwóch próbkach kału. Żadne oporne na glikopeptydy enterokoki oporne na streptograminę nie zostały wyizolowane z próbek kału od żadnego z pozostałych 17 osobników przed spożyciem testowanych szczepów.
Wszystkich sześciu pacjentów, którym podano dwa szczepy enterokoków opornych na glikopeptyd (grupa 1), miało szczepy testowe izolowane z próbek kału, w różnych stężeniach, w dniach od 0 do 6. Stężenia były maksymalne w dniu 2 i dniu 3, osiągając 2 × 104 do × 108 CFU na gram kału. Stężenia w dniu 6 wahały się od mniej niż 40 CFU na gram kału (granica wykrywalności) do 106 CFU na gram kału. Z tej grupy nie wyizolowano enterokoków opornych na wankomycynę w dniu 14 lub dniu 35.
Wszystkim sześciu osobom, którym podano oporny na streptograminę szczep enterokoków (grupa 2), szczep testowy wyizolowano z próbek kału w dniach od do 6. Stężenia były maksymalne w dniach 2, 3, 4 i 5, osiągając około 104 CFU na gram kału. Ponadto, szczep testowy wyizolowano od jednego osobnika w dniu 14 w stężeniu około 103 CFU na gram stolca
[hasła pokrewne: zatrucie talem, tymoleptyki, laparoskopia endometrioza ]
[patrz też: schizofrenia prosta, samokrytycyzm, aquaslim ]

0 thoughts on “Przejściowy przewóz jelit po spożyciu opornego na antybiotyki Enterococcus faecium z kurczaka i wieprzowiny ad 5”

  1. Mój mąż prawie pięć lat temu miał udar niedokrwienny połowiczny prawostronny.