Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/aqua-slim.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Przeniesienie samoistnej (autoimmunologicznej) plamki małopłytkowej za pomocą transplantacji wątroby ad 5 – Klinika endometrium
Skip to content

Przeniesienie samoistnej (autoimmunologicznej) plamki małopłytkowej za pomocą transplantacji wątroby ad 5

2 lata ago

514 words

Te ostatnie rzadko mogą być wynikiem przeciwciał indukowanych po wielokrotnych transfuzjach krwi lub płytek krwi lub mogą być związane z innymi układowymi chorobami autoimmunologicznymi (np. Układowym toczniem rumieniowatym). Wiele leków może powodować małopłytkowość nieautomatyczną immunologiczną poprzez interakcje kompleksu immunologicznego z błoną płytkową; wreszcie małopłytkowość immunologiczna może być idiopatyczna i charakteryzuje się obecnością autoprzeciwciał przeciwpłytkowych (jak w idiopatycznej plamicy małopłytkowej). Obniżone poziomy płytek krwi są często obserwowane po transplantacji wątroby. W jednej z zarejestrowanych serii 76 takich procedur minimalna średnia liczba płytek krwi 86 x 109 na litr została zmierzona w trzecim dniu po operacji, a sekwestracja płytek krwi w wątrobie została zademonstrowana przez zastosowanie płytek krwi znakowanych radioaktywnie.12 W innej, ostatnio opublikowanej serii z 43 przeszczepów wątroby jednak najniższa liczba płytek krwi wystąpiła około tygodnia po przeszczepie i wynosiła średnio 65 x 109 na litr.13 Nasz pacjent nie posiadał istniejącego wcześniej hipersplenizmu, ani nie było żadnego dowodu rozsianego wewnątrznaczyniowego krzepnięcia lub sepsy, które mogłyby wyjaśnić jej trombocytopenię. Rozważono możliwość, że trombocytopenia była indukowana przez lek, ale reakcje przeciwciał w próbkach surowicy krwi pacjenta z płytkami krwi nie uległy zmianie w związku z antybiotykiem, który otrzymywała, a ten lek (imipenem) nie został zgłoszony jako powodujący trombocytopenię immunologiczną.1 że pacjent był również leczony plamicą po transfuzji14; jednak małopłytkowość po transfuzji wymaga co najmniej żywych dni po transfuzji krwi, a surowica pacjentów z małopłytkowością po transfuzji niezmiennie zawiera przeciwciała reagujące z alloantygenami specyficznymi dla płytek, które są przenoszone na glikoproteinie płytkowej IIb lub IIIa.1, 14 Przeciwciało w Surowica tego pacjenta nie wykazywała specyficzności dla alloantygenu płytek krwi PlA1, PlA2, Baka lub Bakb i, w przeciwieństwie do przeciwciał charakterystycznych dla małopłytkowości po transfuzji, reagowała z autologicznymi płytkami krwi uzyskanymi po odzyskaniu pacjenta. Opisano kilka przypadków trombocytopenii spowodowanych transfuzją produktów krwi zawierających alloprzeciwciał specyficznych dla płytek.15, 16 Dwudniowe opóźnienie pomiędzy transfuzją płytek krwi u naszego pacjenta a wystąpieniem ciężkiej trombocytopenii i brak allospecyficzności w jej przeciwciele zdecydowanie przeciw tej możliwości.
Samoistna plamica małopłytkowa u dorosłych jest stosunkowo powszechnym zaburzeniem autoimmunologicznym, które zwykle wiąże się z autoprzeciwciałem skierowanym przeciwko antygenowi związanemu z płytkami krwi (w 90 procentach przypadków). 17 Płytki krwi z dołączoną IgG lub dopełniaczem są usuwane przez układ siateczkowo-śródbłonkowy. Choroba ta, w przeciwieństwie do dziecięcej idiopatycznej plamicy małopłytkowej, wiąże się ze znaczną chorobowością i śmiertelnością; od 2 procent do 6 procent pacjentów w różnych seriach miało krwotok wewnątrzczaszkowy.17, 18 Rozpoznanie idiopatycznej plamicy małopłytkowej opiera się na odkryciach małopłytkowości i zwiększonej liczbie megakariocytów w normalnej próbie szpiku kostnego, po innych przyczynach małopłytkowości zostały wykluczone
[hasła pokrewne: luka anionowa, zespół neurasteniczny, samokrytycyzm ]

0 thoughts on “Przeniesienie samoistnej (autoimmunologicznej) plamki małopłytkowej za pomocą transplantacji wątroby ad 5”