Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/aqua-slim.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Transfuzja krwi u pacjentów w podeszłym wieku z ostrym zawałem mięśnia sercowego ad 5 – Klinika endometrium
Skip to content

Transfuzja krwi u pacjentów w podeszłym wieku z ostrym zawałem mięśnia sercowego ad 5

2 lata ago

478 words

Częstość stosowania transfuzji była najwyższa (71,3%) wśród pacjentów z najniższymi wartościami hematokrytu przy przyjęciu (5,0 do 24,0%) i stale zmniejszała się przy wyższych wartościach hematokrytu (tabela 2). Niezależnymi predykatorami stosowania transfuzji w tej kohorcie były płeć żeńska (iloraz szans na zastosowanie przetoczenia, 1,65), krwawienie wewnętrzne w wywiadzie (iloraz szans, 1,63), wcześniejsza angioplastyka (iloraz szans, 1,27), niedawne urazy lub operacja ( iloraz szans, 1,68), niewydolność nerek (iloraz szans, 3,28), choroba naczyń obwodowych (iloraz szans, 1,25), wyższy wynik w ostrej fizjologii i chronicznej ocenie zdrowia (APACHE II) (iloraz szans, 1,04 na wzrost o punkt ), średnie ciśnienie tętnicze mniejsze niż 70 mm Hg (iloraz szans, 1,52), zastoinowa niewydolność serca (iloraz szans, 1,27), rodzaj szpitalnej opieki kardiologicznej (iloraz szans, 1,22 dla szpitali z cewnikowaniem serca; współczynnik 1,48 dla szpitali z urządzeniami do pomostowania aortalno-wieńcowego i iloraz szans, 1,00 dla szpitali bez urządzeń do inwazyjnej opieki kardiologicznej [kategoria referencyjna]), specjalność lekarza (iloraz szans, 1,08 dla kardiologów, iloraz szans 1,25 dla fizyki rodziny ians; i iloraz szans, 1,00 dla internistów [kategoria referencyjna]), zastosowanie beta-blokerów (iloraz szans, 1,13) i zastosowanie pierwotnej terapii reperfuzyjnej przy przyjęciu (iloraz szans 1,62). Pacjenci rzadziej otrzymywali transfuzję, jeśli byli biali (iloraz szans, 0,79), mieli zatrzymanie krążenia (iloraz szans, 0,69), mieli kolejność nieudostępniania (iloraz szans, 0,70) lub zostali przyjęci z dom opieki (iloraz szans, 0,80). Związek między transfuzją a wynikami różni się zasadniczo w zależności od hematokrytu pacjenta przy przyjęciu. Transfuzja wiązała się z niższą 30-dniową umieralnością wśród pacjentów, których wartości hematokrytu przy przyjęciu wynosiły 33,0% lub mniej, ale ze zwiększoną 30-dniową umieralnością dla pacjentów, których wartości wynosiły 36,1% lub więcej.
Tabela 3. Tabela 3. Związek transfuzji krwi z 30-dniową umieralnością według kategorii hematokrytu. Z lub bez korekty dla wielu zmiennych, iloraz szans dla śmierci wśród pacjentów, którzy otrzymywali transfuzję, stale wzrastał wraz z wartością hematokrytu przyjęć; iloraz szans wynosił poniżej 1,00 dla pacjentów z wartościami hematokrytu wynoszącymi 33,0 procent lub mniej i powyżej 1,00 dla pacjentów z wartościami hematokrytu wyższymi niż 33,0 procent (tabela 3). Dodatkowe analizy wykazały, że skuteczność transfuzji krwi była podobna u pacjentów z poziomem hematokrytu wynoszącym 33,0 procent lub mniej w przypadku stratyfikacji według wieku lub płci, a także w podgrupach, w których wykluczono pacjentów otrzymujących pierwotną terapię reperfuzyjną, u których wystąpił wstrząs podczas hospitalizacja, osoby z krwawieniem wewnętrznym lub krwawieniem w wywiadzie, osoby, które nie wykonują resuscytacji lub zmarły w pierwszym dniu hospitalizacji.
Wykluczenie pacjentów zmarłych w ciągu dwóch dni po przyjęciu eliminowało korzyści związane z przeżyciem związane z transfuzją u pacjentów z poziomem hematokrytu między 30,1 procent a 33,0 procent (iloraz szans, 0,98, 95 procent przedziału ufności, 0,76 do 1,25)
[hasła pokrewne: psychoza organiczna, płuca bydlęce, choroba autosomalna ]
[patrz też: niedokończony interes cda, dyrektywa transgraniczna, odma podskorna ]

0 thoughts on “Transfuzja krwi u pacjentów w podeszłym wieku z ostrym zawałem mięśnia sercowego ad 5”