Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/aqua-slim.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Transfuzja krwi u pacjentów w podeszłym wieku z ostrym zawałem mięśnia sercowego ad – Klinika endometrium
Skip to content

Transfuzja krwi u pacjentów w podeszłym wieku z ostrym zawałem mięśnia sercowego ad

2 lata ago

474 words

234 769 pacjentów w kohorcie KPCh jest próbką beneficjentów programu opłat za usługę Medicare, którzy zostali zwolnieni z pozarządowych szpitali leczenia ostrej opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych z rozpoznaniem pierwotnym w chwili ostrego zawału mięśnia sercowego (kod 410 Międzynarodówki Klasyfikacja chorób, 9. rewizja, modyfikacja kliniczna [ICD-9-CM]) w okresie od stycznia 1994 r. Do lutego 1995 r., Z wyjątkiem pacjentów, u których hospitalizacja była hospitalizacją z powodu ostrego zawału mięśnia sercowego (kod ICD-9-CM 410.x2). 14 Próbka do badań
Nasza kohorta była ograniczona do pacjentów w wieku 65 lat lub starszych, którzy byli hospitalizowani z potwierdzonym ostrym zawałem mięśnia sercowego.13 W związku z tym wykluczono 17 593 pacjentów w wieku poniżej 65 lat, 45 349 pacjentów, którzy nie potwierdzili ostrego zawału mięśnia sercowego przy przyjęciu, oraz 23 773 pacjentów który został ponownie przyjęty z powodu ostrego zawału mięśnia sercowego. Wykluczyliśmy także 42 278 pacjentów przeniesionych do szpitala i 39 028 pacjentów przeniesionych ze szpitala, do innego szpitala, ponieważ nie byliśmy w stanie ocenić ich pełnego przebiegu w szpitalu. Ponieważ głównym celem naszej analizy było znaczenie prognostyczne niedokrwistości powikłanej ostrym zawałem mięśnia sercowego oraz sposób, w jaki transfuzja modyfikuje ryzyko zgonu, wyłączyliśmy 12 453 pacjentów, którzy mieli hematokryt powyżej górnej granicy normy (48 procent) 15 przy przyjęciu , 11 799 pacjentów, u których brak było danych dotyczących hematokrytu przy przyjęciu, oraz 65 pacjentów z nieprawdopodobnymi wartościami hematokrytu (poniżej 5 procent) przy przyjęciu. Wykluczyliśmy także 4617 pacjentów z udokumentowaną chorobą terminalną lub rakiem z przerzutami, 46 225 pacjentów z krwawieniem lub krwotokiem w ciągu 48 godzin przed hospitalizacją lub w czasie hospitalizacji oraz 20 724 pacjentów poddanych operacji na otwartym sercu, w tym pomostowaniu tętnic wieńcowych ze względu na obecność alternatywnych wskazań klinicznych do stosowania lub wstrzymywania transfuzji krwi. Wykluczyliśmy również 325 pacjentów, których stanu życiowego nie można było zweryfikować, a 77 pacjentów, których data wypisu wykroczyła poza okres badania. Łącznie 155 795 pierwotnych 234 769 pacjentów (66,4%) spełniało jedno lub więcej kryteriów wykluczenia; Pozostali pacjenci (33,6%) stanowili kohortę 78 774 osób.
Wartość hematokrytu przy przyjęciu
Wartości hematokrytu pacjentów przy przyjęciu (pierwszy pomiar wykonano w ciągu 24 godzin po przybyciu do szpitala) podzielono na siedem kategorii: 5,0 do 24,0 procent, 24,1 do 27,0 procent, 27,1 do 30,0 procent, 30,1 do 33,0 procent, 33,1 do 36,0 procent , 36,1 do 39,0 procent, i 39,1 do 48,0 procent – w celu oceny związków między hematokrytem przy przyjęciu, różnych cechach pacjenta i wynikach. Niedokrwistość została zdefiniowana zgodnie z kryteriami Światowej Organizacji Zdrowia16 wartością hematokrytu przy przyjęciu mniej niż 39 procent.
Transfuzja krwi, wyniki w szpitalu i 30-dniowa śmiertelność
Pacjenci zostali zakwalifikowani jako poddani transfuzji, jeśli otrzymali pełną krew lub zapakowali krwinki czerwone w dowolnym momencie hospitalizacji
[więcej w: porencefalia mózgu, octan glatirameru, matołectwo ]
[więcej w: odma podskórna, padaczka pourazowa, zespół czołowy ]

0 thoughts on “Transfuzja krwi u pacjentów w podeszłym wieku z ostrym zawałem mięśnia sercowego ad”