Skip to content

Kliniczna próba terapii zastępczej estrogenem po udarze niedokrwiennym ad

2 lata ago

560 words

Kobiety były rekrutowane między grudniem 1993 r. A majem 1998 r. Kobiety były wykluczane, jeśli ich zdarzenie indeksu było dezaktywujące (miało wskaźnik ostrości większy niż 5 w skali stosowanej w badaniu endarterektomii szokowej w Ameryce Północnej 26) lub jeśli miało miejsce, gdy kobieta przyjmowała estrogen. . Kobiety zostały uznane za pomenopauzalne, jeśli miesiączkowały przez co najmniej 12 miesięcy lub przeszły histerektomię i były w wieku powyżej 55 lat. Kobiety nie kwalifikują się, jeśli miały raka piersi lub raka endometrium w wywiadzie, miały żylne zdarzenie zakrzepowo-zatorowe podczas otrzymywania terapii zastępczej estrogenami, miały chorobę neurologiczną lub psychiatryczną, która mogła skomplikować ocenę punktów końcowych lub współistniały stan, który ograniczał ich długość życia. Testy przesiewowe w celu potwierdzenia kwalifikacji były wymagane przed wejściem; Obejmowały one tomografię komputerową w celu wykluczenia niedokrwiennych przyczyn zespołu udaru, klinicznego badania piersi, mammografii oraz (u kobiet, które nie przeszły histerektomii) wymazu Papanicolaou. Wszystkie kobiety wyraziły świadomą zgodę na udział w badaniu i zostały dokładnie poinformowane o potencjalnym ryzyku wystąpienia raka macicy związanego z terapią estrogenową. Zatwierdzenie uzyskano od komisji odwoławczej instytucji w każdym uczestniczącym szpitalu.
Deficyty neurologiczne zostały ocenione przez pielęgniarkę podczas wstępnej wizyty domowej za pomocą Skali Udaru NAC (National Institutes of Health Stroke Scale) 27, miara 11 kategorii objawów neurologicznych. Zdarzenia indeksu zostały zweryfikowane przez neurologa powiązanego z badaniem, który zapoznał się z oceną pielęgniarki i stosownymi dokumentami medycznymi. Kiedy kobiety brały udział w badaniu, ich zgłaszane przez nich zdolności funkcjonalne w codziennych czynnościach były rejestrowane za pomocą indeksu Barthel
Randomizacja
Na początku badania przechowywano główną listę generowanych komputerowo losowych zadań terapeutycznych w badanej aptece w szpitalu Yale-New Haven. Randomizacja została podzielona na straty według ośrodków klinicznych (21 szpitali) i grupy ryzyka linii podstawowej, jak zdefiniowano zgodnie z wcześniej zatwierdzonym wskaźnikiem klinicznym (trzy grupy) 29 i została przeprowadzona w celu wyrównania przypisań terapeutycznych w blokach czterech pacjentów. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania estradiolu-17. (Estrace, Mead Johnson, Evansville, Ind.) W standardowej dawce zastępczej mg na dobę lub pasującej do placebo. Zastosowano sam reżim estrogenu w celu uniknięcia wszelkich możliwych antagonistycznych działań progestin na hemodynamiczne korzyści estrogenu.6
Kobiety i śledczy nie wiedzieli o tym, jakie jest leczenie. Internista w badaniu mógł zostać odkryty, gdy istniała główna troska o kliniczną opiekę kobiety; dotyczyło to sześciu kobiet w grupie estradiolu i siedmiu kobiet w grupie placebo. Badacze biorący udział w ocenie wyników nie zostali poinformowani o wystąpieniu krwawienia z pochwy lub innych skutków aktywnej terapii.
Procedury uzupełniające
Co trzy miesiące po wejściu pielęgniarka kontaktowała się z każdą kobietą przez telefon w celu promowania przestrzegania schematu badania leku, oceny skutków ubocznych i badania wyników za pomocą standardowego kwestionariusza.30 Kobiety zostały również zapytane, czy którekolwiek z poniższych wystąpiły zdarzenia: udar, przemijający napad niedokrwienny, zawał mięśnia sercowego, zakrzep w nogach lub płucach, przyjęcie do szpitala lub wizyta w izbie przyjęć i krwawienie z pochwy
[więcej w: żyj chwilą po angielsku, schizofrenia prosta, odma podskórna ]
[hasła pokrewne: rozedma podskórna, zgrubienie opłucnej, olx siemiatycze ]

0 thoughts on “Kliniczna próba terapii zastępczej estrogenem po udarze niedokrwiennym ad”