Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/aqua-slim.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Nieinwazyjne testy u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową – Klinika endometrium
Skip to content

Nieinwazyjne testy u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową

2 lata ago

725 words

W artykule Clinical Practice (wydanie z 14 czerwca) Lee i Boucher dokonują przeglądu stosowania nieinwazyjnych testów u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.1 Autorzy nie komentują jednak tomografii komputerowej z wiązką elektronów jako nieinwazyjnej techniki diagnostycznej.
Tomografia komputerowa z wiązką elektronów jest metodą obrazowania przekrojowego o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, umożliwiającą ocenę zwapnień naczyń wieńcowych oraz wizualizację światła tętnic wieńcowych. W ostatnich latach w wielu badaniach zbadano kliniczną wartość tego typu tomografii komputerowej u pacjentów z objawową lub bezobjawową chorobą wieńcową. Jako nieinwazyjny test porównano tomografię komputerową z wiązką elektronów z koronarografią i wykazano, że jest przydatna w wykrywaniu choroby wieńcowej z wysoką czułością i swoistością, o ile jakość obrazu jest odpowiednia. W badaniu z udziałem pacjentów z bólem w klatce piersiowej i ryzyko związane z chorobą niedokrwienną serca, Raggi i wsp.3 porównali tomografię komputerową z wiązką elektronów jako wstępną strategię testowania z konwencjonalnymi testami wysiłkowymi, po których wykonano obrazowanie perfuzji mięśnia sercowego. Autorzy ci wykazali, że zastosowanie tomografii komputerowej z wiązką elektronów zapewnia znaczne oszczędności. W badaniu dotyczącym zastosowania tomografii komputerowej z wiązką elektronów w oddziale ratunkowym do oceny pacjentów z bólem w klatce piersiowej i normalnym lub niediagnostycznym elektrokardiogramem wykazano, że technika ta charakteryzuje się wysokim stopniem dokładności w rozróżnianiu pacjentów z niskim ryzykiem wystąpienia choroby serca. zdarzenia i osoby o wysokim ryzyku.4 Wykazano również, że tomografia komputerowa z wiązką elektronów przewiduje przyszłe zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów bezobjawowych podczas okresu obserwacji trwającego 3,6 lat.5
Dlatego uważamy, że tomografia komputerowa z wiązką elektronów jest rozwijającą się techniką nieinwazyjnej oceny pacjentów z chorobą wieńcową i że warto wspomnieć o tym w bieżącym artykule przeglądowym na ten temat.
Holger K. Eltzschig, MD
Raila Ehlers, MD
Harvard Medical School, Boston, MA 02115
[email protected] org
5 Referencje1. Lee TH, Boucher CA. Nieinwazyjne testy u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową. N Engl J Med 2001; 344: 1840-1845
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Achenbach S, Moshage W, Ropers D, Nossen J, Daniel WG. Wartość tomografii komputerowej z wiązką elektronową do nieinwazyjnego wykrywania zwężeń tętnic wieńcowych i okluzji o wysokim stopniu złośliwości. N Engl J Med 1998; 339: 1964-1971
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Raggi P, Callister TQ, Cooil B, Russo DJ, Lippolis NJ, Patterson RE. Ocena bólu w klatce piersiowej u pacjentów z niską lub średnią szansą na wstępne rozpoznanie choroby wieńcowej za pomocą tomografii komputerowej z wiązką elektronów. Am J Cardiol 2000; 85: 283-288
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. McLaughlin VV, Balogh T, Rich S. Użyteczność tomografii komputerowej z wiązką elektronów do stratyfikacji pacjentów zgłaszających się do pogotowia z bólem w klatce piersiowej. Am J Cardiol 1999; 84: 327-328
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
5. Arad Y, Spadaro LA, Goodman K, Newstein D, Guerci AD Przewidywanie zdarzeń wieńcowych za pomocą tomografii komputerowej z wiązką elektronów. J Am Coll Cardiol 2000; 36: 1253-1260
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
Odpowiedź
Dr Lee odpowiada:
Dla redaktora: Chociaż tomografia komputerowa z wiązką elektronów jest interesującą techniką diagnostyczną, jej potencjalny wpływ na wyniki pacjentów i jej odpowiednia rola kliniczna pozostaje niepewna. Dokument konsensusu opublikowany w 2000 r. Przez American College of Cardiology i American Heart Association zawiera systematyczny przegląd literatury i konkluduje: Badania wykazują wysoką czułość EBCT [tomografii komputerowej wiązki elektronów] dla CAD [choroba wieńcowa] , znacznie niższa swoistość i ogólna dokładność predykcyjna .70% w typowych populacjach pacjentów CAD. . . . Większość członków zespołu redakcyjnego nie poleciłaby EBCT do diagnozowania obturacyjnego CAD z powodu jego niskiej swoistości (wysoki odsetek wyników fałszywie pozytywnych), co może skutkować dodatkowymi kosztownymi i niepotrzebnymi testami, aby wykluczyć diagnozę CAD . Przyszłe badania mogą doprowadzić do zmiany tego stanowiska, ale nie nastąpiły do tej pory.
Thomas H. Lee, MD
Partners Community Healthcare, Boston, MA 02199
Odniesienie1. O Rourke RA, Brundage BH, Froelicher VF, i in. Amerykański College of Cardiology / American Heart Association Expert Consensus dokumentuje tomografię komputerową z wiązką elektronów w diagnostyce i prognozowaniu choroby wieńcowej. Circulation 2000; 102: 126-140
Web of Science MedlineGoogle Scholar
(5)
[patrz też: aromatyzacja testosteronu, laparoskopia endometrioza, tymoleptyki ]
[patrz też: rozedma podskórna, zgrubienie opłucnej, olx siemiatycze ]

0 thoughts on “Nieinwazyjne testy u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu sklep internetowy zdrowa żywność[…]