Skip to content

Odwrócenie katabolizmu przez beta-blokadę po ciężkich poparzeniach cd

2 lata ago

533 words

Częstość akcji serca była porównywana między grupami przez cały czas trwania badania. Inne analizy zmian leczenia przeprowadzono między grupami z danymi zebranymi w dniu badania izotopu stabilnego. Pomiar wartości glukozy, potasu i hormonów w surowicy
Oznaczono poziomy glukozy i potasu w surowicy (analizator Stat-5, Novel Biomedical, Waltham, Mass.) Rano w badaniach stabilnego izotopu. Tego samego dnia rano oznaczono poziom insulino-podobnego czynnika wzrostu I przez ekstrakcję etanolem, a poziom hormonu wzrostu, kortyzolu i insuliny w surowicy określono za pomocą testu immunoenzymatycznego lub testu immunoenzymatycznego (Diagnostic Systems Laboratories, Webster, Tex .).
Określenie infekcji i wydatków energetycznych
Zakażenie zostało określone podczas hospitalizacji z powodu obecności posocznicy, co opisaliśmy powyżej.17 Między północą a piątą nad ranem w dniu badania izotopów stabilnych, zużycie tlenu, wytwarzanie dwutlenku węgla, iloraz oddechowy i energia spoczynkowa zostały określone przy użyciu wózka metabolicznego (model 2900, Sensormedics, Yorba Linda, CA) w temperaturze otoczenia 30 ° C podczas ciągłego karmienia.
Badanie kinetyki
Piątego dnia po pierwszej i trzeciej operacji wszyscy pacjenci przeszli pięciogodzinne badanie kinetyki białek, jak opisano wcześniej, 18 podczas ciągłego karmienia. W skrócie, infuzję L- [pierścień-2H5] fenyloalaniny (Cambridge Isotopes, Andover, MA) podawano dożylnie przez pięć godzin: początkowa lub dawka początkowa wynosiła 2 .mol na kilogram, a następnie dawkę 0,08 .mol. za kilogram na minutę. Biopsję mięśnia rozległego lateralis badanej nogi wykonano dwie i pięć godzin po rozpoczęciu infuzji. Aby określić przepływ krwi w nogach, do tętnicy udowej wprowadzono barwę indocyjaninową. Kinetyka aminokwasów skrzyżowanych została obliczona na podstawie modelu trójkompartmentowego opisanego przez Biolo i wsp.18
Poziomy we krwi nieznakowanej fenyloalaniny i jej izotopowego odpowiednika były jednocześnie określane za pomocą chromatografii gazowej ze spektrometrią masową z zastosowaniem podejścia z wewnętrznym standardem i N-metylo-N- (tert-butylodimetylosililo) trifluoroacetamidu, jak opisano wcześniej.19 Poziomy indocyjanin zieleń oznaczono spektrofotometrycznie przy długości fali 805 nm (Spectronic 1001, Bausch i Lomb, Rochester, NY).
Próbki mięśni przechowywano w temperaturze -70 ° C. Każdą próbkę zważono, a białko wytrącono 5% roztworem kwasu nadchlorowego. Wewnętrzny wzorzec zawierający 5,9 umol L- [pierścienia-13C6] fenyloalaniny na litr został dodany i dokładnie wymieszany. Poziom osadu związanego białka określono przez porównanie z zestawem wyznakowanych izotopowo wzorców rozcieńczania-kalibracji fenyloalaniny, z korektą dla różnych mas znakowanych związków.
Obliczyliśmy ułamkową szybkość syntezy białka mięśni szkieletowych, określając szybkość inkorporacji znakowanej fenyloalaniny do białka, a następnie mierząc poziom związanego białka w puli wewnątrzkomórkowej, jak opisano wcześniej.19
Oznaczanie składu ciała
Beztłuszczową masę oznaczano przez liczenie scyntylatorów potasowo-40 w silnie ekranowanym pokoju liczącym z niskim poziomem szumu tła, macierzą detektorów 32NaI i obliczoną metodą analizy danych, która została zatwierdzona do stosowania u dzieci. .20,21 Dokładność zliczania użytego instrumentu mieści się w zakresie poniżej 1,5% i była kalibrowana codziennie za pomocą fantomu absorpcji manekinów butelkowych (Canberra Industries, Meriden, Conn.) Z symulowanymi nakładkami tłuszczu
[przypisy: moczenie mimowolne, octan glatirameru, homilopatia ]
[hasła pokrewne: zespół neurasteniczny, otepienie starcze, lorkaseryna ]

0 thoughts on “Odwrócenie katabolizmu przez beta-blokadę po ciężkich poparzeniach cd”