Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/aqua-slim.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Przejściowy przewóz jelit po spożyciu opornego na antybiotyki Enterococcus faecium z kurczaka i wieprzowiny – Klinika endometrium
Skip to content

Przejściowy przewóz jelit po spożyciu opornego na antybiotyki Enterococcus faecium z kurczaka i wieprzowiny

2 lata ago

499 words

Antybiotykooporne enterokoki są często obecne w detalicznych produktach mięsnych, ale nie jest jasne, czy spożycie tych zanieczyszczeń prowadzi do przedłużonego transportu jelitowego.
Metody
Przeprowadziliśmy randomizowane, podwójnie ślepe badanie u 18 zdrowych ochotników. Sześć połkniętych mieszanek 107 jednostek tworzących kolonie (CFU) dwóch odpornych na glikopeptydy szczepów Enterococcus faecium uzyskanych z kurcząt zakupionych w sklepie spożywczym, sześć połknęło 107 CFU opornego na streptograminę szczepu E. faecium otrzymanego od świni w uboju i sześciu połkniętych 107 CFU wrażliwego na glikopeptydy i wrażliwego na streptograminę szczepu E. faecium z kurczaka kupionego w sklepie spożywczym. Zawiesiny enterokoków przygotowano w 250 ml pełnego mleka i mieszczą się w ilościach uznanych za dopuszczalne przez duńskie przepisy żywnościowe. Próbki kału zbierano przed ekspozycją, codziennie przez tydzień po spożyciu oraz w 14 i 35 dniu. Oporne enterokoki w kale identyfikowano za pomocą technik selektywnej hodowli; prowadzono również dalszą charakterystykę molekularną organizmów.
Wyniki
Na początku żaden z badanych nie był skolonizowany opornym na glikopeptydy lub opornym na streptograminę E. faecium. Po spożyciu badanych szczepów, te same szczepy izolowano ze stolców wszystkich osobników, w różnych stężeniach. Szczep badany wyizolowano w stolcu od 8 z 12 osobników w dniu 6 i od z 12 w dniu 14. Wszystkie próbki kału były ujemne po 35 dniach.
Wnioski
Połknięcie opornego E. faecium pochodzenia zwierzęcego prowadzi do wykrywalnych stężeń opornego szczepu w kale do 14 dni po spożyciu. Organizmy przeżywają przejście żołądka i namnażają się.
Wprowadzenie
Odsetek nosicieli opornych na glikopeptydy gatunków enterokoków w ogólnej populacji różni się znacznie w poszczególnych krajach. Wartości wahają się od 0 do kilku procent w Szwecji, Holandii i Stanach Zjednoczonych1-3; 11,8 procent we Francji4; a nawet 28% w Belgii. 5 Przyczyny dużej zmienności w poszczególnych krajach nie są oczywiste, ale prawdopodobnie wynikają z różnic w presji selekcyjnej. Różnice te mogą wynikać ze stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych do leczenia chorób u ludzi lub w celu pobudzenia wzrostu lub zapobiegania zakażeniom u zwierząt wykorzystywanych do żywności, przy nabyciu tych opornych szczepów przez ludzi w łańcuchu pokarmowym.
Antybiotyki są używane do promowania wzrostu zwierząt żywieniowych od lat pięćdziesiątych. Urzędnicy ds. Zdrowia publicznego, w tym urzędnicy Światowej Organizacji Zdrowia, zalecili zaprzestanie tej praktyki, ale lekarze weterynarii, rolnicy i przemysł weterynaryjny sprzeciwili się takim działaniom, twierdząc, że nie ma wystarczających dowodów na to, że ta praktyka ma jakiekolwiek niekorzystne skutki. skutki u ludzi. Istnieje duży zbiornik bakterii odpornych na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt żywieniowych oraz mięsa i drobiu sprzedawanego w sklepach spożywczych6, ale brakuje również informacji o tym, co dzieje się, gdy ludzie przyjmują te oporne bakterie. Stwierdzenie, że szczepy enterokoków opornych na glikopeptydy podobne do tych, które występują u zwierząt żywieniowych, zostały zidentyfikowane na stolcach ludzi, sugerują związek między nimi, ale nie został zaakceptowany jako dowód
[patrz też: aromatyzacja testosteronu, priapizm łechtaczki, schizofrenia prosta ]
[podobne: zespół neurasteniczny, otepienie starcze, lorkaseryna ]

0 thoughts on “Przejściowy przewóz jelit po spożyciu opornego na antybiotyki Enterococcus faecium z kurczaka i wieprzowiny”